Aanleiding, doel en werkwijze

Aanleiding voor het oprichten van de stichting is de behoefte aan onderwijs en onderwijsmiddelen op locaties waar jongeren met autisme wonen en/of hun dagbesteding hebben.

Daarnaast constateert de stichting STOOM dat er bedrijven en instellingen zijn die – naast geldelijke donaties – bijvoorbeeld gebruikte kantoormeubelen, apparatuur en lesmaterialen voor nuttig hergebruik beschikbaar willen stellen in het kader van social responsibility en de circulaire economie. De stichting STOOM speelt hierin een bemiddelende rol.

Zorgondernemingen kunnen een beroep doen op de stichting STOOM. Minimaal twee maal per jaar beoordeelt de stichting de binnengekomen verzoeken en kent deze eventueel toe.

Beleidsplan 2019-2023

Dynamisch jaarplan 2019-2020 incl. activiteiten

Jaarverslag 2019

Accountantsverklaring 2019