Doelstelling

Het bevorderen van onderwijs en ontwikkeling voor jongeren met autisme en het verkleinen van hun afstand  / achterstand op de arbeidsmarkt.

Aanleiding, doel en werkwijze

Aanleiding voor het oprichten van de stichting is de behoefte aan onderwijs en onderwijsmiddelen op locaties waar jongeren met autisme wonen en/of hun dagbesteding hebben.

Daarnaast constateert de stichting STOOM dat er bedrijven en instellingen zijn die – naast geldelijke donaties – bijvoorbeeld gebruikte kantoormeubelen, apparatuur en lesmaterialen voor nuttig hergebruik beschikbaar willen stellen in het kader van social responsibility en de circulaire economie. De stichting STOOM speelt hierin een bemiddelende rol.

Zorgondernemingen kunnen een beroep doen op de stichting STOOM. Minimaal twee maal per jaar beoordeelt de stichting de binnengekomen verzoeken en kent deze eventueel toe.

Beleidsplan 2019-2023

Dynamisch jaarplan 2019-2020 incl. activiteiten

Jaarverslag 2019

Accountantsverklaring 2019

Doneer

Stichting STOOM zet zich in voor het bevorderen van onderwijs en ontwikkeling voor jongeren met autisme en het verkleinen van hun afstand/achterstand op de arbeidsmarkt.

Met jouw financiële steun kunnen we onze bijzondere projecten realiseren.

Draag je Stichting STOOM een warm hart toe?

Doneer dan een bedrag op ons bankrekeningnummer:

NL 80 RABO 03405298 22 t.n.v. St. Onderwijs- en Ontwikkelingsmiddelen.

Afbeeldingsresultaat voor anbi logo png

Bedankt voor uw bijdrage!

Over ons

Voorzitter | Martin Schellingerhout


Secretaris | Margreth Taekema


Penningmeester | Luis-Federico Verheij


Contact

RSIN | 859744838

KAMER VAN KOOPHANDEL 74016741

Datum oprichting: 15/2/2019

Adres: Lisplein 25 | 3037 AS | ROTTERDAM

Telefoon: 06-40557830

E-mail: secretariaat@stichtingstoom.nl